Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Αντιμετώπιση προσφυγικού από το Rimini της Ιταλίας

Άρθρο της Μιχαλίτσας Χίου

CENTRO PROVINCIALE PER l’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Το συγκεκριμένο σχολείο είναι σχολείο ενηλίκων και φοιτούν άτομα άνω των 16 ετών. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Κράτος και ξεκίνησε να λειτουργεί το 2014 με αφορμή τη διεξαγωγή μιας έρευνας η οποία έδειξε ότι 27 εκατομμύρια πολίτες της Ιταλίας δεν έχουν αποκτήσει κάποιο πτυχίο/πιστοποιητικό. Η ίδρυση του σχολείου στόχευε στην μείωση του ποσοστού των ατόμων αυτών και στη παροχή δυνατότητας και ευκαιρίας να αποκτήσουν ένα πτυχίο.
Στο εν λόγω σχολείο διδάσκονται μαθήματα ιταλικής γλώσσας (γλωσσομάθεια) και τα αντίστοιχα μαθήματα Γυμνασίου τα πιο σημαντικά (Αγγλικά, Μαθηματικά, Ιταλικά και Τεχνολογία). Κυρίως όμως πραγματοποιούνται μαθήματα εντατικά γλώσσας και αυτό διότι για να αποκτήσει κάποιος αλλοδαπός στη Ιταλία άδεια παραμονής μακράς διαρκείας πρέπει να έχει βεβαίωση γνώσης ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Α2) . Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών είναι χαμηλότατου μορφωτικού επιπέδου, δηλαδή δεν έχουν πάει σχολείο ούτε στη χώρα τους.

Τα μαθήματα παρακολουθούνται από πρόσφυγες, οικονομικούς μετανάστες που θέλουν να παραμείνουν στην Ιταλία και να βρουν δουλειά. Παλαιότερα ερχόταν στο σχολείο και πολλοί Ιταλοί που θέλανε να πάρουν το πιστοποιητικό του Γυμνασίου. Τα τελευταία χρόνια έχει περισσότερο ομάδες προσφύγων και μεταναστών.
Ανεξαρτήτως του απολυτηρίου που έχει κανείς, μπορεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σχολείο για να αποκτήσει τη γλωσσομάθεια. Όλες οι γνώσεις των μαθητών αξιοποιούνται. Πχ. Αν κάποιος μαθητής γνωρίζει λίγα αγγλικά, η εκπαίδευση του θα προσαρμοστεί πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις του και όχι στο γνωστικό επίπεδο του συνόλου των μαθητών. Η ύλη των μαθημάτων εξαρτάται από τον καθηγητή, τις ανάγκες των μαθητών και τα ενδιαφέροντα τους.
Ψυχολόγος και σύμβουλος σταδιοδρομίας δεν παρέχονται στο σχολείο. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείτο από 3 μόνιμους. Το υπόλοιπο προσωπικό αλλάζει κάθε χρόνο.
Το σχολείο λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Τα μαθήματα είναι πρωινά και απογευματινά. Δεν έχουν δικό τους χώρο. Φιλοξενούνται σε ένα νηπιαγωγείο και τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε διάφορα κτήρια (σε άλλο χώρο τα πρωινά και σε άλλο τα απογευματινά).
Το απολυτήριο Γυμνασίου δίδεται σε ένα χρόνο στο συγκεκριμένο σχολείο (16 ώρες διδασκαλίας τη  βδομάδα). Η απόκτηση του Α1 της ιταλικής γλώσσας  είναι 100 ώρες παρακολούθησης και οι εξετάσεις δίδονται στο σχολείο από τους καθηγητές ενώ για την απόκτηση του επιπέδου Α2 είναι 80 ώρες παρακολούθησης και οι εξετάσεις δίδονται σε συνεργασία με τα περιφέρεια και τη νομαρχία.
Όσο αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας, ακολουθούν την εξατομικευμένη προσέγγιση και σπάνια την ομαδική προσέγγιση διότι οι μαθητές έχουν διαφορετικές μητρικές γλώσσες και διαφορετικό επίπεδο γνώσης της ιταλικής γλώσσας.
Δεν οργανώνουν Projects μόνο πολιτιστικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές. Για παράδειγμα ο καθηγητής πηγαίνει με τους μαθητές βόλτα στην πόλη, βγάζουν φωτογραφίες ή πηγαίνουν στο super market για να μάθουν πως ονομάζονται τα προϊόντα στη ιταλική γλώσσα.
Το Δημοτικό στην Ιταλία διαρκεί 7 χρόνια, το πρωινό Γυμνάσιο  2 χρόνια και το πρωινό Λύκειο 5 χρόνια. Το νυχτερινό Λύκειο διαρκεί 3 χρόνια αλλά η διάρκεια φοίτησης του σε αυτό εξαρτάται από την εξέλιξη και την πορεία του κάθε μαθητή. Πχ. Αν κάποιος μαθητής είναι θεωρηθεί ότι κατέχει τη γνώση σε κάποια μαθήματα μπορεί η φοίτηση του να διαρκέσει και λιγότερο από 2 χρόνια. Όπως και στην Ελλάδα έτσι και στην Ιταλία μετά την ολοκλήρωση του Λυκείου (πρωινό ή νυχτερινό) μπορεί ο απόφοιτος να εισαχθεί σε Ανώτερες σχολές (στην περίπτωση της Ιταλίας χωρίς να δώσει εισαγωγικές εξετάσεις).


CENTRO DI SOLIDARIETA RIMINI
Το συγκεκριμένο γραφείο είναι ένα γραφείο καταγραφής των προφίλ των ατόμων που αναζητούν εργασία και εύρεσης εργασίας και έχει παραχωρηθεί δωρεάν από μια οργάνωση. Το προσωπικό αποτελείτο από την υπεύθυνη (μόνιμο προσωπικό) και 16 εθελοντές. Κάποιοι από αυτούς είναι  ενεργοί, δηλαδή παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε καθημερινή βάση και κάποιοι εργάζονται στο συγκεκριμένο χώρο όταν προκύψει η ανάγκη. Το προσωπικό παρέχει υπηρεσίες καταγραφής προφίλ και εύρεσης εργασίας. Επίσης υπάρχει ειδικός σε εθελοντική βάση που παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Το γραφείο συνεργάζεται με την εταιρεία texupa (παρόμοια με την Microsoft) η οποία βοηθάει και προσφέρει υπηρεσίες στις εθελοντικές οργανώσεις.
Πριν αναλάβει η συγκεκριμένη υπεύθυνη του γραφείου, υπεύθυνος οργάνωσης του προγράμματος  υπήρξε ένα άτομο ο οποίος εργάστηκε στο γραφείο 30 χρόνια, βγήκε στη σύνταξη αλλά συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του όταν χρειαστεί.
Το προσωπικό/εθελοντές πραγματοποιούν συνεντεύξεις με τα άτομα που επισκέπτονται το γραφείο για να εντοπίσουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους. Οι εθελοντές είναι ιδιοκτήτες εταιρειών ή  πρώην ιδιοκτήτες (εργοδότες). Ο κάθε ένας αναλαμβάνει να δει το προφίλ των ατόμων αυτών βάσει τις ιδιότητας και του αντικειμένου. Στο γραφείο παρέχεται συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Η διαδικασία ενημέρωσης και συμβουλευτικής των ατόμων  πραγματοποιείται ώστε να γίνουν γνώστες οι υποψήφιοι εργαζόμενοι για το πώς λειτουργούν οι εταιρείες για να μην απογοητεύονται μετά. Όταν μια εταιρεία αναζητά προσωπικό, δεν το ανακοινώνουν άμεσα στον υποψήφιο, για να μην αγχωθεί. Υπάρχει μια έμμεση ενημέρωση για τη θέση.


Τα άτομα εμφανιζόμενα στο γραφείο παρουσιάζουν ένα ΄΄τέλειο΄΄ βιογραφικό σημείωμα. Ο ρόλος του γραφείου είναι να εντοπίσει τι πραγματικά ξέρουν και μπορούν να κάνουν καθώς και το ποιες είναι οι ανάγκες και τα κενά των ατόμων αυτών για να μπορέσουν να τα καλύψουν. Πχ. Στην περίπτωση ενός εργάτη, το γραφείο πρέπει να εντοπίσει τι ξέρει να κάνει το εν λόγω άτομο, αν εργάζεται με χειρονακτικό τρόπο, αν χρησιμοποιεί κάποιο μηχάνημα και ποιας τεχνολογίας είναι αυτό. Διότι πολλοί μετανάστες είναι εργάτες και γνώστες χειρισμού διαφορετικών μηχανημάτων που υπάρχουν στις χώρες τους.
Στην περίπτωση των αλλοδαπών οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ιταλική γλώσσα και επισκέπτονται το γραφείο, το αρμόδιο προσωπικό ενημερώνει αυτούς ότι πρέπει να μάθουν την ιταλική γλώσσα για να μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία στην οποία θα εργαστούν. Η γνώση της ιταλικής είναι προϋπόθεση για πρόσληψη σε εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή παρέχονται δωρεάν ιταλικά μαθήματα από εθελοντές της οργάνωσης σε άτομα που δεν γνωρίζουν.
Στη περίπτωση των μεταναστών που είναι ανειδίκευτοι, για να βρουν δουλειά και να αποκτήσουν εξειδικευμένη εργασία, στέλνονται για πρακτική άσκηση.  Σύμφωνα με το νόμο, υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να προσλάβουν άτομα χωρίς ειδίκευση με λιγότερο κόστος ώστε να μάθουν το χειρισμό ενός καινούργιου μηχανήματος. Με  αυτό τον τρόπο η εταιρεία αποκτά προνόμια από το κράτος και δεν έχει μεγάλες εισφορές παρά μόνο το κόστος του μισθού του εργαζομένου που είναι 450 ευρώ μηνιαίως. Η πρακτική άσκηση μπορεί να διαρκέσει από 3 μήνες μέχρι και ένα χρόνο. Ο  μισθός είναι μικρός αλλά τα άτομα ενθαρρύνονται από το γραφείο, διότι είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσουν ειδίκευση αλλά και μεγαλύτερη πιθανότητα να τους κρατήσει η εταιρεία και μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης διότι θα είναι πλέον γνώστες χειρισμού ενός συγκεκριμένου μηχανήματος.
Οι εταιρείες συνεργάζονται με την εκκλησία του Rimini και πραγματοποιούν προσλήψεις ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Η εκκλησία του Rimini δίνει το 20% του ετήσιου μισθού του εργαζομένου στην εταιρεία. Επίσης, η εκκλησία δίνει 450 ευρώ στα άτομα που κάνουν πρακτική άσκηση και αμείβονται για ένα διάστημα με 450 ευρώ μηνιαίως από την εταιρεία, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στο να παίρνουν συνολικά ένα μισθό της τάξεως των 900 ευρώ.
Στόχος του γραφείου είναι να βοηθήσει άτομα που δυσκολεύονται να βρουν εργασία καθώς και να βοηθήσει τις εταιρείες να προσλαμβάνουν άτομα που μιλούν την ιταλική γλώσσα και που γνωρίζουν πως λειτουργεί η εταιρεία μη προσλαμβάνοντας ανειδίκευτα άτομα.

Για την περίπτωση των ατόμων που έχουν να εργαστούν καιρό και έχουν ‘βγεί’ από το εργασιακό κλίμα και ρυθμό, το γραφείο συνεργάζεται με εταιρείες στις οποίες μπορούν να απασχοληθούν εθελοντικά στο αντικείμενο τους μέχρι να βρεθεί μια αμειβόμενη εργασία. Πχ όταν ένα κτήριο θέλει να επιδιορθώσει έναν τοίχο, ένα γραφείο που χρειάζεται βάψιμο δίνεται σε εταιρίες οι οποίες καλούν τους ανέργους για να παρέχουν αμισθί τις υπηρεσίες τους.
Ο Δήμος του Rimini συνεργάζεται με γραφεία ευρέσεως εργασίας προσπαθώντας να φτιάξουν ένα πλάνο-πρόγραμμα για το πώς θα είναι το Rimini σε 20 χρόνια από τώρα. Ο σχεδιασμός αφορά 8 κατηγορίες πχ.τουρισμό, βιωτικό επίπεδο, ηλικιωμένους κτλ.
Νόμος που εφαρμόζεται στο Rimini της Ιταλίας είναι ότι οι εταιρείες που προσλαμβάνουν άτομα για εργασία είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν ένα μέρος των θέσεων σε άτομα με ευαλωτότητα. Αν αυτό δεν τηρηθεί, δεν μπορούν να συμμετάσχουν  σε δημόσιους διαγωνισμούς. Στην περίπτωση των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες το ενοίκιο, το φαγητό, σχολείο κτλ καλύπτεται από το Δήμο και το νοικοκυριό παρακολουθείται από κοινωνικό λειτουργό. Στην κάθε περίπτωση, ο Δήμος συνεργάζεται με τον ιδιωτικό φορέα (βλέπε γραφεία ευρέσεως εργασίας) για την κάλυψη των αναγκών και την εύρεση λύσεων. Άτομα που τοποθετούνται σε εργασιακή θέση από το συγκεκριμένο γραφείο και ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (πχ. αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες ουσιών κτλ) παρακολουθούνται μετά την πρόσληψη από το γραφείο για ένα χρονικό διάστημα.
Το προφίλ των εργαζομένων είναι άτομα, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 30-50 ετών, χωρίς την απόκτηση κάποιου πτυχίου ή ειδίκευσης. Η πολιτική του γραφείου είναι:
Μέχρι τα 30 να έχεις ειδίκευση, για να είσαι απαραίτητος σε μια εταιρεία..

Το γραφείο έρχεται σε επικοινωνία με απόφοιτους Λυκείου και το διευθυντή για να τους παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη του βιογραφικού τους σημειώματος ή την αναζήτηση εργασίας.

Επίσης, το γραφείο παρέχει πληροφορίες που αφορούν θέματα αυτοπαρουσίασης στον εργοδότη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, θέματα οργάνωσης, λήψης πρωτοβουλιών, ευθυνών κτλ. Η υπεύθυνη του γραφείου αναφέρει χαρακτηριστικά στο σημείο αυτό:
‘’Ο υποψήφιος εργαζόμενος, δεν πρέπει να λέει ότι ξέρει πολλά αλλά λίγα και καλά.
Στόχος της εταιρείας είναι να εντοπίσει το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση. ‘’


Από την αρχή του έτους 2017, υπήρξα 140 προσφορές για θέσεις εργασίας στο εν λόγω γραφείο από εταιρείες. Για τη κάθε θέση στέλνονται περίπου 6-7 βιογραφικά από τη συγκεκριμένη δομή. Μέσα στο έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55 προσλήψεις μέχρι και σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου