Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Volunteering for refugees: Best practices for ethical volunteering program and management

Introduction


Local, international and community volunteers, coordinators and managers often do not have the time or resources to upskill, network and develop their organisations. Organisations rarely have the capacity to manage and train volunteers, combat burnout or produce strategies and policies which are integral to the promotion of social inclusion and sustain services. This project seeks to provide practitioners and volunteers with the resources they need to develop their operations and promote social inclusion.


Who was involved in making this resource:


The following organisations helped to produce the tool kit:


Stand By Me Lesvos (SBML) is a non-profit organisation set up by founders of Second Chance school of Mytilene. SBML strives to help vulnerable groups of people in Lesvos live with dignity, whilst fighting social racism and exclusion. They design educational, counselling and occupational activities for refugees and asylum seekers and foster self-help through the active involvement of refugees and asylum seekers in designing and organising such activities. SBML promotes social inclusion, integration and community development in order to establish a positive coexistence of all people on the island. Michalisl Aivaliotis has managed SBML for the last three years. He has contributed to the shape of SBML’s projects and has encouraged foreign volunteers with SBML to share their cultural and national knowledge and develop a sense of identity with the team. Katerina Kazakou, Anastasia Aivaliotou, Panos Touzenis and Eleni Papadopoulou have all played a role in the creation of this toolkit. 


Wadi is a German-Iraqi NGO which has been operating in Northern Iraq since 1993. Wadi’s main goals are to promote citizenship and self-ownership through projects which focus on gender equality and female empowerment. In cooperation with local NGOs in Northern Iraq, Wadi initiated a large-scale anti-FGM programme in 2004. Since 2014, Wadi has supported the integration of ‘new citizens’, or refugees, in Iraq and has provided emergency aid to displaced Ezidi families. Wadi has a team of 42 staff and 15 volunteers in Iraq, with 2 staff members operating in Germany. Isis Elgibali, Hannah Wettig and Arvid Vormann have all contributed to the production of this toolkit. 


Northern Lights Aid (NLA) is a Norwegian registered NGO based in Kavala, Greece, founded three years ago. NLA supports people residing in Kavala’s camp as well as Kavala’s local vulnerable population in both an emergency relief and integration support context. The NLA team is composed of 15 local, international and community volunteers. NLA puts great effort into upskilling predominantly young and inexperienced volunteers by inviting them to share ideas and develop projects. NLA’s coordination team has developed strategies to be able to sustain operations and welcome a diverse range of people to the team in an unstable and ever changing environment. NLA has shared its research and experience in the topic of volunteering with others. Alexandra Zosso and Rachel Bromwell have made contributions to this toolkit.


Indigo Volunteers (IV) is a charity that supports 48 grassroots organisations across the European Migratory route by connecting them to volunteers on a skill-match basis, sign-posting them to key documents and training, and facilitating psychosocial support. By matching volunteers to the right projects, IV helps organisations focus on their objectives and streamline their operations. IV promotes responsible volunteering by providing contextual information to volunteers before their placements and educating them about the complexities of volunteering and saviourism. Megan Cruickshank and Sophie Rihm have promoted IV’s ethos during the production of this toolkit and have contributed to its overall creation. 


Intended audience


This thoroughly researched and collaboratively produced toolkit will provide practitioners and volunteers the resources they need to adapt methodologies in order to upskill, streamline their operations and promote social inclusion. With this, migrants, who often are at risk of being isolated and cut out of society, will receive help from people with high skills and international competencies within efficiently coordinated programs.

The Toolkit:

Local volunteers

International volunteers

Community volunteers

Initial interest 

Shared

 • Pair with recruitment partners 
 • Advertise for the project and the service provided in relevant media and events
 • Give information about the nature of the commitment (volunteering – internship etc.) (link to examples of websites)
 • Give information about the potential outcomes of the commitment 
 • Inform about the goal, structure and finance of the organization in the local community
 • Explain the concept of volunteering and engage discussions about stigmas against volunteers
 • Create flexible volunteering positions that are compatible with other commitments


Specific

 • Create awareness campaigns or events about the “cause” that the local community can attend
 • Consider and understand local context, needs and pace
 • Being approachable and communicate in the local language
 • Develop and translate physical and printable advertisement/information material
 • Building partnerships and network in the local community
 • Working with the local community is a two way street, see if your organisation can also assist with local issues
 • Assess potential beneficiaries for the services provided in the local community
 • Map local actors that can become partners and volunteers source (ex.church, schools, universities)
 • Map local actors working towards the same goals
 • Involve the local community/businesses in the creation of a “volunteer friendly” guide
 • Having a local or locally based person of contact/reference
 • Communicate to the local community that their input, experience and skills are highly valued
 • Collaborate with local partners that have the capacity to issue certification
 • Create awareness campaign or events about the “cause” in suitable/various locations to reach out to potential volunteers (Europe must act campaigns)
 • Assess potential services that could also be offered to the local community
 • Being approachable and communicate in the appropriate languages
 • Engage by listening to concerns and issues
 • Develop and translate physical and printable advertisement/information material
 • Building partnerships and network in the refugee community
 • Call for and map skills, and potential/interest in the refugee community
 • To avoid negative stigmas associated with volunteering,identify and use appropriate vocabulary and concepts that are appropriate to the targeted group
 • Advertise for the benefits associated with helping/participating in a project for self development or/and material assistance
 • Communicate to the refugee community that their input, experience and skills are highly valued (some may have had negative experiences with other organisations)
 • Compile information about the countries of origin of the refugee community the organization is trying to approach to better understand and prepare for potential challenges

Application process/contact phase

Shared

 • Identify the material need of the volunteers
 • Application form and contact form (Example form courtesy of Indigo Volunteers)
 • Recruitment process 
 • Give practical information and welcome pack (what to pack, travel information etc) (Indigo Welcome Pack)
 • Meet face to face or online to identify skills, potential and suitability of volunteers 
 • Manage volunteer expectations and explain rights and duties of volunteers taking in consideration different groups
 • Provide contextual information (Aegean Boat Report, Choose Love, Northern Lights Aid contact document.)
 • Present safeguarding and other relevant policies (contact volnuteer@indigovolunteers.org for examples)
 • Provide (online) relevant training at this stage (see table below) (Indigo training page & Youtube channel)

Specific

 • DBS check 
 • Direct to relevant training at this stage (Kaya)
 • DBS check

(early) Introduction/Training phase (Sophie)

Shared

 • Conduct project induction (Contact volunteer@indigovolunteers.org  induction template), assign clear responsibilities and manage expectations regarding schedules, roles and activities
 • Assign a key contact person and/ or mediator and make sure you have ways to tackle language issues to ensure volunteer understanding (Tarjimly) 
 • Ask volunteers to sign relevant documents and code of conduct (Contact volunteer@indigovolunteers.org for templates)
 • Explain and engage volunteers in discussions around daily activities and reflections regarding relevant policies of the organization
 • Add volunteers to relevant communication channels of the organization
 • Identify resources for volunteer wellbeing and offer organization support (Coach Activism or contact volunteer@indigovolunteers.org for further resources)
 • Inform volunteers about projects daily procedures and how to help with the recruitment process of new volunteers by sharing their experience

Specific


 • Provide practical information about activities available locally 
 • Provide opportunities for discovering the local community


 • Identify resources for volunteer wellbeing and offer organizational support (contact Refugee Trauma Initiative about well-being sessions)
 • Provide practical information about activities available locally and services offered by other organizations

Volunteering phase 

Shared

 • Offer or make accessible continuous training about the context/situation (Indigo training page & Youtube channel) and other relevant topics (i.e. self care, ethics of volunteering)
 • Offer time and potential
 • Manage motivation and energy 
 • Be receptive to advice
 • Take responsibility for your own self care
 • Offer opportunities for personal and professional improvement (HR updates)
 • Offer opportunities for discussion and improve the understanding of the situation 
 • Offer access to inside information about the organization
 • Give a feeling of ownership to volunteers through specific activities such as fundraising
 • Schedule time off 
 • Provide opportunities for team building outside working hours
 • Provide opportunities for discovering the local community
 • Provide opportunities for volunteers and coordinator to provide regular feedback and reassess role and motivation. 
 • Train volunteers to become ambassadors for the project, cause and the community
 • One to one personal development meeting between coordinator and volunteer  (PDP template)
 • Encourage and offer opportunities for volunteers to represent the organization during public events

Specific • Offer relevant material incentive 

Departure phase 

Shared

 • Offer formal certification from recognised actors **  (research examples specific to your area)
 • Collect volunteer feedback on volunteering
 • Give volunteer feedback on their time volunteering
 • Follow up on the volunteer role handover
 • Record and document the volunteer contributions to the organisation projects and structure 
 • Provide opportunities for volunteers to extend their commitment after their time in the field by working remotely
 • Invite volunteers to participate in the organization management and decision making through specific patterns (friends of the organization, active network, membership etc.)  (NL members example)
 • Collect volunteers testimonials
 • Collect media material collected by volunteers during their time in the field
 • Provide certificate of volunteering or other necessary documents 
 • Offer to be used as a reference for future job opportunities

Semi-shared
Specific • Connect with relevant organizations in the next destination for services and volunteering opportunities

Post-volunteering/feedback phase 

Shared

 • Keep yourself informed about the organizations projects and activities ( for example a newsletter)
 • Contribute to the fundraising and recruitment effort
 • Advocate for the cause and the organisation 
 • Offer skills and knowledge that can be used for volunteering remotely

Semi-shared

 • Offer former volunteers incentive to return to the field


Specific
Helpful Short Guide for  the Setup  and  development of an organization:


Here are the different steps identified by the NGOs who created this toolkit based on real life experience to create and develop a volunteer organisation:  


 • Identify the need, problem, situation you want to tackle
 • Identify internal expectations and management style of your organization
 • Research about volunteering, its history and its different forms, stereotypes and implications
 • Clarify the meaning of volunteer for your organization
 • Identify the type of volunteer you want and need to work with
 • Research the appropriate legal framework to create your organization and to work with volunteers
 • Obtain or create a safeguarding document 
 • Identify your capacity and create needed partnerships to face volunteer emotional needs 
 • Recruit and train relevant staff regarding field activities and volunteer management 
 • Assess and create decision making systems (board, members etc.)
 • Create system to store and collect documentation and media related to your organization 
 • Create information and training documents appropriate to the different volunteer groups (language, level of commitment, role etc.)


Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Train the Trainers of immigrants Coronavirus has indeed once more affected our everyday lives as well as our TTT-I plans. Rescheduling has evolved into a regular practice for our team as our last appointment programmed for November in Lesvos has been postponed again. Nevertheless, we do not give up! On the contrary, our creativity and productivity have remained high during all summer and mid-autumn. Thus, with our spirits high, we have decided to appoint our future meeting in Lesvos in spring, keeping our fingers crossed that the situation will be much better then!

We have already managed to wrap up the three first topics and we are all currently working on the fourth. The second  Newsletter, which will be edited by Active Citizens Partnership is also under development. Our next online meeting is scheduled on the 9th of November. Online meetings are really vital for keeping our team together and well organized: we have the chance to discuss about our intellectual output: by commenting on each other’s topics we help eliminate errors and omissions in our project. In addition, we manage to stay on top of our tasks regarding project dissemination and project evaluation, as well as other procedures. Therefore, we continue working hard, looking forward to starting again our lovely journeys and face to face meetings!

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Η εκπαίδευση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία

από την Αθηνά Κεχαγιά

Η πρώτη δραστηριότητα του προγράμματος μας στο Πόρτσμουθ αφορούσε την παρακολούθηση της διάλεξης με θέμα «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία» του κ. Taiwo Ayodele, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Πόρτμουθ. Ο κ. Taiwo έχει ένα πλούσιο βιογραφικό με διδακτορικό στην Τεχνητή Νοημοσύνη και ερευνητικό υπόβαθρο σε θέματα του τομέα της Πληροφορικής, όπως της Διαχείρισης Γνώσης, της Μηχανικής Μάθησης, των Νευρωνικών Δικτύων, της Ηλεκτρονικής Μάθησης, της Ασφάλειας των Δικτύων και έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το σχεδιασμό και την εκτέλεση σημαντικών έργων πληροφορικής. Διδάσκει σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, είναι σύμβουλος σε επιχειρήσεις και είναι ομιλητής στα κολέγια του Ηνωμένου Βασιλείου σε θέματα που σχετίζονται με την περιοχή έρευνας και συμβουλευτικής. 

Η διάλεξη του κ. Taiwo πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρες του προγράμματος στα γραφεία του φορέα υποδοχής Training Vision.  Αρχικά δόθηκε από τον ομιλητή ο ορισμός της πολυπολιτισμικής κοινωνίας ως μιας χώρας, ή πόλης ή περιβάλλοντος, όπου ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη γλώσσα, την ενδυμασία, τη διατροφή, τη θρησκεία, τα έθιμα κ.α. χωρίς δίωξη, ενώ την ίδια στιγμή μαθαίνει την εγχώρια γλώσσα και ζει στα πλαίσια των κανόνων νομιμότητας της χώρας που επέλεξε, συμπεριλαμβανομένων και των ελευθεριών που δίνονται στις γυναίκες και στα παιδιά σε αντίθεση με τη δική του κουλτούρα.
Επισημαίνοντας λέξεις κλειδιά στο ζήτημα παρουσιάστηκαν σχετικοί ορισμοί: 
 • Η πολυπολιτισμική κοινωνία είναι το καθεστώς ύπαρξης διαφορετικών εθνικών, φυλετικών, θρησκευτικών ή πολιτισμικών ομάδων που συνυπάρχουν αρμονικά στην ίδια κοινωνία.
 • Ο εθνικός διαχωρισμός είναι η συσπείρωση ανθρώπων με τα ίδια εθνικά ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά σε ξεχωριστές κατοικημένες περιοχές στην πόλη.
 • Αιτών άσυλο είναι κάποιος ο οποίος έχει διωχθεί από τη χώρα του για να βρει ασφαλή τόπο αλλού. Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τους Πρόσφυγες (1951), ο αιτών άσυλο μπορεί να διακατέχεται από φόβο για δίωξη από τη χώρα προέλευσης του για αίτια όπως οι πολιτικές θέσεις, η εθνότητα, η θρησκεία, η φυλή/εθνικότητα ή η συμμετοχή σε ιδιαίτερες πολιτικές ομάδες.
Στη συνέχεια ο ομιλητής ανέλυσε την έννοια της πολυπολιτισμικότητας. Έτσι η πολυπολιτισμικότητα μπορεί να οριστεί η πολιτισμική «ποικιλία» ή η εξέλιξη της, όπου διαφορετικές εθνικότητες συνυπάρχουν. Μπορεί επίσης να παραπέμπει σε πολιτική ενσωμάτωσης που υιοθετεί το πολιπολιτισμικό κράτος.
Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου η πολυπολιτισμικότητα αναπτύχθηκε μέσω της μετανάστευσης. Διαχρονικά παρουσιάστηκαν οι κυριότερες ροές τα τελευταία 200 έτη. 
 • Το 19ο αιώνα έφτασαν Εβραίοι από τη Ρωσία και την Πολωνία λόγω δίωξης και κάτοικοι από την Ιρλανδία λόγω φτώχειας από αγροτικές περιοχές.
 • Τη δεκαετία 1930 – 40 Εβραίοι και Πολωνοί κατέφυγαν στη Βρετανία λόγω του φασισμού και του Β Παγκοσμίου Πολέμου. 
 • 1948 -50: Εργάτες από την Καραϊβική προσκλήθηκαν για να ανοικοδομηθεί η Βρετανία μετά τον πόλεμο κυρίως σε δημόσιες υπηρεσίες - έργα. 
 • 1950-60: Ασιάτες από Ινδία, Πακιστάν και Μπαγκλαντές λόγω φτώχειας φτάνουν αναζητώντας εργασία σε δημόσιες υπηρεσίες και στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας.
 • Δεκαετία 1970: Άνθρωποι από την Ανατολική Αφρική και Ασία ξεφεύγουν από διώξεις και τον πόλεμο του Βιετνάμ. 
 • 1980 – 90: Πρόσφυγες από την Ανατολική Ευρώπη δραπετεύουν από τον πόλεμο και τις πολιτικές αναταραχές στη Ρουμανία και τη Γιουγκοσλαβία.
 • Από το 1990 και έπειτα υπάρχει αύξηση των αιτούντων άσυλο
 • Δεκαετία 2000: Σημειώνεται μετανάστευση από την Ανατολική Ευρώπη λόγω της διεύρυνσης της ΕΕ
 • 21ος αιώνας: Μετανάστευση από την ΕΕ, την Ασία, την Αφρική και τον υπόλοιπο κόσμο.
Μετά την ιστορική εξέλιξη της μετανάστευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσιάστηκαν οι αλλαγές στην πολυπολιτισμική κοινωνία σε κάθε τομέα.
 1. Οικονομικά ζητήματα. 
Σημειώθηκαν τα εξής:
  • Υπήρξε νομοθεσία σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού, των προκαταλήψεων και την υποστήριξη για τα δικαιώματα στην εργασία και τις ίσες ευκαιρίες. Σε αντίθεση με αυτό, το κόστος για κρατικές παροχές σε αυτό τον τομέα προκάλεσε δυσαρέσκεια και φυλετική αδιαλλαξία. Αυτό αποτελεί και μειονέκτημα της αλλαγής αυτής. 
  • Το 2012 υπολογίζεται πως η καθαρή φορολογική εισφορά των μεταναστών στην οικονομία της χώρας ήταν 4,5£ εκατομμύρια το χρόνο και ότι η αύξηση του πληθυσμού κατά 3% μέσω της μετανάστευσης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,25 – 2,5%.
  • Υπάρχει διαφορά στην επίδοση μεταξύ των εθνικοτήτων. Πχ. Άνθρωποι από το Μπαγκλαντές δεν έχουν υψηλά εισοδήματα, ενώ Αμερικάνοί και Αυστραλοί τείνουν να έχουν. Επίσης οι μετανάστες κάνουν επαγγέλματα που οι ντόπιοι δεν κάνουν. 
 1. Στέγαση
Οι μετανάστες στεγάζονταν σε ενοικιαζόμενα σπίτια στις περιοχές των κεντρικών πόλεων. Οι εθνικές μειονότητες δεν μπορούσαν να επιτύχουν εξασφάλιση στεγαστικών δανείων, πράγμα που σημαίνει ότι υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν λιγότερο συμβατικά αλλά πιο ακριβά δάνεια και να έχουν πιο δαπανηρές πηγές χρηματοδότησης. Έχουν υποστεί διακρίσεις στην πρόσβαση εύρεσης κατοικίας στην τοπική κοινωνία για τον «εξορθολογισμό του οικιστικού χώρου». Πιο πρόσφατα έχει αυξηθεί η κατοχή ιδιοκτησίας και τα πιο πλούσια άτομα έχουν μετακινηθεί σε προαστιακές περιοχές. Ωστόσο ο γεωγραφικός διαχωρισμός συνεχίζει να υπάρχει.
 1. Εκπαίδευση 
Οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις είναι η παροχή μαθημάτων Αγγλικών και δίγλωσσων προγραμμάτων για γονείς και παιδιά. Σε ορισμένες περιοχές έχουν τροποποιηθεί τα σχολικά γεύματα, τα προγράμματα διακοπών και τα σχολικά προγράμματα για να αντικατοπτρίζουν τη νέα σύνθεση των σχολείων. Λόγω της ποικιλομορφίας του μορφωτικού επιπέδου των διαφόρων μειονοτήτων υπάρχουν διάφορα στοιχεία που εξετάζονται. Σημειώνονται για παράδειγμα πως τα παιδιά από την Καραϊβική ή από τη μαύρη φυλή υποβαθμίζονται σε σχέση με το λευκό πληθυσμό ή τις άλλες μειονότητες και πως οι επιδόσεις των παιδιών από την Ινδία, το Πακιστάν και την Κίνα είναι πιο καλές κατά μέσο όρο από εκείνες του λευκού πληθυσμού. 
4. Υπηρεσίες υγείας
 Στην τοπική κοινωνία εκφράζονται ανησυχίες για παιδικές ασθένειες και φόβοι ανοσοποίησης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διάφορα θέματα αλλά με  την αύξηση του γραμματισμού και της εκπαίδευσης προγραμμάτων ανοσοποίησης, οι ανησυχίες είναι λιγότερες. Ωστόσο πολλές ομάδες εθνικών μειονοτήτων εξακολουθούν να μένουν σε υποβαθμισμένες περιοχές πόλεων όπου η συγκέντρωση μεταδοτικών ασθενειών είναι υψηλότερη. 
5. Γλώσσα
Οι νέοι μετανάστες δυσκολεύονται να βρουν δουλειά αν δε γνωρίζουν Αγγλικά. Αυτό  αποτελεί ιδιαίτερα πρόβλημα για τις γυναίκες που περιορίζονται στο σπίτι και εξαρτώνται από οικογενειακές δεσμεύσεις, θρησκευτικές ή πολιτισμικές πεποιθήσεις. Σημειώθηκε επίσης πως τα παιδιά της δεύτερης γενιάς μεταναστών, εκπαιδευόμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλώνουν μιλώντας Αγγλικά και μπορεί να έχουν διαφορετικές προσδοκίες από τους γονείς τους. Ενσωματώνονται πληρέστερα αλλά αυτό μπορεί να προκαλέσει εντάσεις αν υιοθετήσουν τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής.
 1. Θρησκεία
Πολλοί μετανάστες ακολουθούν μια διαφορετική θρησκεία από αυτή της χώρας τους, γεγονός που οδηγεί σε προστριβή. 
 1. Άλλα κοινωνικά ζητήματα
  • Πιθανή πίεση σε οικονομικό επίπεδο σε δημόσιες παροχές (υγεία, εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες)
  • Οι ομάδες μεταναστών είναι συχνά ευπρόσδεκτες από τις κοινότητες υποδοχής τους και μπορούν να θεωρηθούν θετική επιρροή στην παροχή αναγκαίου εργατικού δυναμικού αλλά και στην εισροή θετικών στοιχείων στην ένδυση, τη γλώσσα κα τη διατροφή.
  • Οι εθνικές ομάδες μπορούν να απομονωθούν από την κοινωνία και να συσπειρωθούν με αποτέλεσμα την εχθρότητα μεταξύ κοινοτήτων που μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικό και θρησκευτικό εξτρεμισμό. Σημειώθηκε ότι θρησκευτικές και πολιτικές ομάδες και από την τοπική κοινωνία και από τους μετανάστες μπορούν να προσπαθήσουν να προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση και να μειώσουν τις συγκρούσεις. 

Το παράδειγμα του Λονδίνου
Περπατώντας κανείς στο Λονδίνο θα συναντήσει ανθρώπους πολλών εθνικοτήτων. Στο Λονδίνο μιλούνται πάνω από 200 γλώσσες και η ποικιλομορφία πολιτισμών δε μπορεί να προσδιοριστεί. Η πόλη φιλοξενεί πάνω από 300 εθνικότητες που έχουν διαμορφώσει τον πολιτισμό που βλέπουμε σήμερα.  Ωστόσο δεν είναι μόνο το Λονδίνο που θεωρείται πολυπολιτισμική πόλη. Το Τορόντο, το Μαϊάμι, το Σίδνευ και η Νέα Υόρκη διακρίνονται ανάμεσα στις πέντε πιο κοσμοπολίτικες πόλεις. 
Ο ομιλητής προχωρώντας σε συζήτηση προσπάθησε να συνοψίσει και τα σημεία του ερωτήματος αν είναι καλό ή κακό μια πόλη να είναι πολυπολιτισμίκή. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που πρέπει να υπολογίζονται σε οποιοδήποτε εγχείρημα. Όσον αφορά την Εκπαίδευση σημειώθηκε πως υπάρχουν αλλαγές στην ύλη των θεμάτων όπως η Ιστορία, η οποία πρέπει να φιλοξενήσει μια πιο ολοκληρωμένη και ευρύτερη εκδοχή των προηγούμενων γεγονότων. Αυτό δίνει στα παιδιά την αφορμή να μάθουν διάφορες προοπτικές για ένα θέμα και να αναπτύξουν μια στάση ενάντια στο ρατσισμό. 
Πλεονέκτημα στον επαγγελματικό τομέα είναι πως οι εργαζόμενοι που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς μπορούν να συνεισφέρουν πολλαπλά. Σε μία οποιαδήποτε ανάθεση εργασίας το μίγμα της πολιτισμικής εμπειρίας βοηθά στην επίλυση προβλημάτων με τη σύνθεση διαφορετικών δυνάμεων. Έχοντας μια ποικιλόμορφη ομάδα εργαζομένων, εμπλουτίζεται για παράδειγμα το περιβάλλον γραφείου και βελτιώνεται η κουλτούρα στην εργασία. 
Οι πολυεθνικές εταιρίες ως γίγαντες των βιομηχανιών που μεταβάλλονται γρήγορα στην κατασκευή καταναλωτικών αγαθών, έχουν ωφεληθεί από την παγκοσμιοποίηση. Απασχολούν μεγάλο πληθυσμό σε αυτές τις εταιρίες που βρίσκεται σε διαφορετικές χώρες. Αυτό τους βοηθά να εξαπλωθούν σε παγκόσμιες αγορές, να αυξήσουν την πελατειακή τους βάση ανάμεσα σε πολλά κράτη και να κερδίζουν εύκολα. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πολυεθνικές χώρες φιλοξενούν μετανάστες που πολλοί από αυτούς έχουν υψηλές δεξιότητες. Για παράδειγμα, φοιτητές που έρχονται από την Ασία στις Ηνωμένες Πολιτείες για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου αποτελούν εργατικό δυναμικό της χώρας. 
Τα μειονεκτήματα που διατυπώθηκαν ξεχωριστά είναι ο φόβος της επιρροής και ο κίνδυνος κοινωνικών συγκρούσεων. Αυτό σημαίνει πως ζώντας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία ακόμη και σε μια κοσμοπολίτικη πόλη, υπάρχει φόβος πως οι άνθρωποι μειονοτικών ομάδων θα χάσουν την εθνοτική ταυτότητα του τρόπου ζωής τους. Επηρεάζονται από άλλες κουλτούρες και κατά καιρούς οι πολίτες δημιουργούν μια προστατευτική τάση απέναντι τους. Ο κίνδυνος κοινωνικών συγκρούσεων συμβαίνει λόγω διαφορών στις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές. Πράξεις θρησκευτικού περιεχομένου ή ορισμένοι τρόποι ζωής μπορούν να προκαλέσουν ρήξη μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων. Ωστόσο σε χώρες που υιοθέτησαν την πολυπολιτισμικότητα ως ολοκληρωμένη πολιτική, παρατηρήθηκε πως οι συγκρούσεις προέκυψαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και λόγω έλλειψης κοινωνικών προγραμμάτων. 

Παραδείγματα κρατών που έκαναν πράξη την πολυπολιτισμικότητα
Καναδάς: Υιοθέτησε επίσημα την πολυπολιτισμικότητα το 1971. Αυτή βασίζεται στην αρχή του δικαιώματος της ιθαγένειας από τη γέννηση. Επιπλέον ο νόμος για την ιθαγένεια του 1988 ορίζει πως όλα τα μέλη της κοινωνίας έχουν την ελευθερία να διατηρούν κα να μοιράζονται πολιτισμικές κληρονομιές. Επίσης ενθαρρύνει την προστασία των μητρικών γλωσσών τους. Και ζητά από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να προωθούν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. 

Αυστραλία: Θεωρεί η ίδια των εαυτό της ως κράτος μεταναστών και η πολυπολιτισμικότητα βασίζεται επίσης στο δικαίωμα  της ιθαγένειας από τη γέννηση. Η εύκολη διαδικασία πολιτογράφησης των μεταναστών έχει καθιερωθεί πολύ καιρό. Η κυβέρνηση πιστεύει πως η πολυπολιτισμικότητα έχει ενισχύσει την αυστραλιανή κοινωνία. 

Σουηδία: Σε αντίθεση με τις παραπάνω χώρες, στη Σουηδία ισχύει το δικαίωμα εξ αίματος, το οποίο επεκτείνει το δικαίωμα της ιθαγένειας μόνο εάν ο ένας ή οι δύο γονείς είναι πολίτες της χώρας. Ωστόσο οι διαδικασίες πολιτογράφησης είναι ευκολότερες.

Άλλα παραδείγματα πολυπολιτισμικών κοινωνιών περιλαμβάνουν τη Ινδία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ. 


Συμπερασματικά σημειώθηκε πως η πολυπολιτισμικότητα είναι ένα μωσαϊκό πολιτισμών, όπου διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα, όμως είναι σημαντικό να διατηρείται η ισορροπία και η ειρηνική συνύπαρξη σε μια κοινωνία. Στη Βρετανία η πολιτιστική ευαισθητοποίηση και η κατάρτιση διαδίδονται για να διατηρηθεί ένα υγιές εργατικό δυναμικό. Επίσης γίνονται προγράμματα ανταλλαγής με διάφορες χώρες για να συμβάλλουν στην αλλαγή οπτικής ως προς τους άλλους πολιτισμούς.