Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Centro del Profesorado de Malaga
Σαρηγιαννάκη Δέσποινα
Πρόκειται για ένα από τα κέντρα συμβουλευτικής και επιμόρφωσης του Ανδαλουσιανού συστήματος μόνιμης εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς, είτε μιλάμε για πρωτοβάθμια είτε για δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς παρέχεται από ένα δίκτυο 32 επιμορφωτικών κέντρων στην Ανδαλουσία, ένα εκ των οποίων εδράζεται στη Μάλαγα.
Πιο συγκεκριμένα, η παροχή συμβουλευτικής και επιμόρφωσης αφορά στη νηπιακή εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια και υποχρεωτική μέση εκπαίδευση, στην ειδική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, στη γλωσσική εκπαίδευση, στην εκπαίδευση για ενήλικες, καθώς και σε θέματα τέχνης και αθλητισμού.
Σύμφωνα με την εισηγήτρια μας, κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να συμπληρώνει 60 ώρες επιμόρφωσης ανά 6 χρόνια, προκειμένου να μπορεί να αναβαθμίσει τη θέση του και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην εκπαίδευση. Τα θέματα των επιμορφώσεων είναι ποικίλα, αλλά οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι όμοιες με της χώρας μας. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω:
-Έμφαση στη διαφορετικότητα
-Δεξιότητες κλειδιά στη σύγχρονη κοινωνία
-Συνεργατική μάθηση
-Επαγγελματικές Δεξιότητες
-Η τεχνολογία στην τάξη
-Αυτοαξιολόγηση
-Σχέδιο μαθήματος
-Τομείς βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Η επιμόρφωση για όσους ενδιαφέρονται μπορεί να είναι είτε σύγχρονη είτε ασύγχρονη, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται και εκπαιδευτικοί που δε μπορούν να παρευρεθούν φυσικά στο χώρο.
Σύμφωνα με την ειδικό, στο τέλος κάθε σχολικού έτους, επαγγελματίες του χώρου συναντιούνται με τους εκπαιδευτές των σχολείων (τον Μάιο και τον Ιούνιο) και κάνουν ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου σχεδίου κατάρτισης για την επόμενη σχολική χρονιά. Κάθε απόφαση που παίρνεται και κάθε δράση που δρομολογείται για το νέο έτος βασίζεται έτσι σε ερευνητικά δεδομένα για το κάθε σχολείο. Τέλος, το κέντρο αυτό βρίσκεται σε ανοιχτή συνεργασία και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς για να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου